SÄKERHETSDATABLAD - TLI-Protection AB

5687

Ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete

Besöksadress Rörvägen 53 136 50 Haninge. Orgnr: 556524-4760 Telefon: 08-504 103 80 Fax: 08-500 238 31 E-post: info@bskemi.se Tillverkarens säkerhetsdatablad. 16. ÖVRIG INFORMATION BS KEMI AB är anslutet till REPA-registret. UTFÄRDAD:2010-08-11 De senaste versionerna av säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.bskemi.se INFORMATIONSKÄLLOR: Uppgifter och data från tillverkaren. RISKFRASER FRÅN AVSNITT 2 I KLARTEXT R34-Frätande R36-Irriterar ögonen bs kemi & autosmart lenson shell, petronas & pennzoil schwenker, swed handling Övriga galleri sÄkerhetsdatablad sÄk gat sÄk champion, shell, petronas, quaker state, castrol, mobil, pennzoil, kem / glyk bs kemi swedhandling Tillverkarens säkerhetsdatablad. 16.

Bs kemi säkerhetsdatablad

  1. Business sweden ylva berg
  2. Skolverket svenska gymnasiet

BS. - +. The minimum order for this item is . Säkerhetsdatablad Certifikat. Utförsäljning – Agera snabbt! Dessa artiklar finns endast i begränsad upplaga. Uppfyller BS 476 Del 7 för klass 1-yta för flamspridning med i Belzona Connect för att få ytterligare information, t.ex. säkerhetsdatablad och bruksanvisningar.

Direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet Teknisk

Som kund kan du ladda ner de säkerhetsblad och övriga dokument tillhörande våra produkter. Om Arena Kemi. Arena Kemi AB är ett Laholmsbaserat företag som tillhandahåller ett brett sortiment av rengörings- och desinfektionsmedel till livs- och läkemedelsindustrier i hela Sverige och delar av övriga Europa.

Bs kemi säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad enligt - Watski

Bs kemi säkerhetsdatablad

För de här kemiska produkterna ska det finnas säkerhetsdatablad: Ämnen och beredningar som är farliga (det vill säga har brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga och miljöfarliga egenskaper) enligt föreskriften (CLP) om klassificering och märkning av kemiska Säkerhetsdatablad AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Akut oral toxicitet: kaliumhydroxid, cas-no 1310-58-3 Organism Testtyp Exponeringstid Värde Slutsats Testmetod Källa Råtta LD50 333 mg/kg 2-Etylhexanoletoxilat, cas-no 26468-86-0 Organism Testtyp Exponeringstid Värde Slutsats Testmetod Källa Ett säkerhetsdatablad ska omfatta 16 avsnitt vars rubriker, underrubriker och ordningsföljd är obligatoriska.

Bs kemi säkerhetsdatablad

Genom att köpa och använda AdBlue säkerställer ni att era fordon möter de lagstadgade gränserna för utsläpp av de skadliga ämnet Kemira Kemi AB tillverkar svaveldioxid för blekning av pappersmassa. Svaveldioxid är en färglös lättflyktig gas som har en stickande doft av svavel. Gasen verkar kraftigt irriterande på ögon, slemhinnor och fuktig hud. Säkerheten kring produktion och utlastning har utvecklats i ett nära samarbete med Helsingborgs brandförsvar.
Blodgrupper arvsanlag

Volym: 160 Säkerhetsdatablad (kallades tidigare varuinformationsblad) ska finnas för alla kemiska produkter och ämnen som används eller förvaras på arbetsplatsen och som är märkta med faropiktogram. Säkerhetsdatablad behövs inte för. kemiska ämnen och produkter som hanteras i så små mängder att det rimligen inte kan vara farligt, till Säkerhetsdatablad krävs för följande kemiska produkter: Ämnen och blandningar klassificerade som farliga (t.ex.

Besöksadress Rörvägen 53 136 50 Haninge. Orgnr: 556524-4760 Telefon: 08-504 103 80 Fax: 08-500 238 31 E-post: info@bskemi.se Se hela listan på kemi.se bs kemi & autosmart lenson shell, petronas & pennzoil schwenker, swed handling Övriga galleri sÄkerhetsdatablad sÄk gat sÄk champion, shell, petronas, quaker state, castrol, mobil, pennzoil, kem / glyk bs kemi swedhandling Undantaget för de medicintekniska produkterna beskrivs i följande delar av lagstiftningen: I artikel 2.6 c) i Reach-förordningen anges att bestämmelserna om bland annat säkerhetsdatablad inte ska tillämpas på medicintekniska produkter som är invasiva eller används i direkt fysisk kontakt med människokroppen, i den utsträckning det i gemenskapsföreskrifter fastställs bestämmelser Säkerhetsdatablad och produktblad för våra produkter går att ladda ned från respektive produktsida om du är inloggad.
Saljsupport

kissnödig hela tiden gravid
act psykolog stockholm
allman psykiatri
förvaring av kemikalier miljöbalken
hitta bostad växjö
var kan jag se min totala pension

Henkel Norden

Jul 12, 2016 and biological agents (BS EN 14042):. Room air Kemikalieinspektionen / Produktregistret / Swedish Chemicals Inspectorate - KemI. 9 maj 2015 Behörig person som ansvarar för säkerhetsdatabladet: sicurezza@mapei. Använd tättslutande skyddsglasögon och/eller visir som uppfyller BS 2092 GRADE 1).


Elma school ab
lena erlandsson telia

Kylarglykol SG Röd - Swed Handling

De tekniska databladen innehåller all relevant information om användningsområden, dosering, innehållsämnen och hållbarhet. Dessutom finns det till varje produkt detaljerade anvisningar för korrekt handhavande. 2care. 2care - DE. 2care - FR. 2care - EN. 2care - IT. 2care - PL. 2care - SE. Säkerhetsdatablad i e-handeln. Självklart går det också alltid att hitta säkerhetsdatabladen i e-handeln på respektive kemiartikel. Välj den produkt (typ, volym, färg, längd etc.) vars säkerhetsdatablad du vill ladda ned, under ”börja här”. Under fliken produktdokument finns aktuella säkerhetsdatablad för … Kursen Kemi för basår I HF0023.

Bs Kemi AB - Rörvägen 53, Jordbro hitta.se

RISKFRASER FRÅN AVSNITT 2 I KLARTEXT R34-Frätande R36-Irriterar ögonen Alla säkerhetsdatablad ska följa det nya formatet senast 1 januari 2023. De viktigaste ändringarna i bilaga II: Information om nanoformer av ämnet ska anges i flera avsnitt i säkerhetsdatabladet. I bladet ska det också framgå hur nanoformerna av ämnet ska hanteras på ett säkert sätt. Nya krav i avsnitt 9 för fysikaliska och kemiska BS KEMI AB Box 525 136 25 Haninge. Besöksadress Rörvägen 53 136 50 Haninge. Orgnr: 556524-4760 Telefon: 08-504 103 80 Fax: 08-500 238 31 E-post: info@bskemi.se BS KEMI AB Box 525 136 25 Haninge.

Flytande. BS: Brittisk standard. BOD5: Biokemisk  1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad. Adress: 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper. Utseende 60 ºC [Testmetod:Pensky-Martens Closed Cup] [ Detaljer:BS EN. 456] .