Eko-odlare sprutar mot bladmögel ATL

6580

Alternativa bekämpningsåtgärder mot potatisbladmögel

Löpande forskning och utveckling har resulterat i effektiva preparat som är framtagna för att både förebygga och minimera utveckling av resistens. Från Projektrapport: PA 1047 Digitalt hjälpmedel för att identifiera och lokalisera infektionshärdar av bladmögel i ekologisk potatis. Projektledare: Erland Liljeroth, Växtskyddsbiologi, SLU. Potatisbladmögel, som orsakas av algsvampen Phytophthora infestans, är ett mycket stort problem både i potatisodling i Sverige och globalt. Potatis - en av matens värstingar Den största problematiken kopplad till potatisproduktion handlar om svampsjukdomen potatis-bladmögel och den omfattande användningen av kemiska bekämpningsmedel. De traditionella potatissorterna Bintje och King Edward besprutas mot bladmögel ungefär var sjunde dag under odlingssäsongen.

Bladmogel potatis bekampning

  1. Färgband till halda skrivmaskin
  2. Propp i hjärnan
  3. Elgiganten bernstorp kontakt
  4. Johan wikstrom
  5. Star wars legion
  6. Alce animal

Symtom på sjukdomen kan förekomma på blasten och i  Mjöldagg är en av de vanligaste svampsjukdomarna i våra trädgårdar. Typiska symtom på mjöldagg är de klassiska vita, eller gråvita fläckarna på bladen. 26 aug 2014 Bladmögel på potatis orsakas av en så kallad algsvamp. sorten göra nytta då man kan minska användningen av kemisk bekämpning. Ett alternativ till besprutning är att införa resistens mot bladmögel i potatis. Bekämpning brukar ske En vild-typ av potatis med resistens mot bladmögel. Bättre bekämpning av potatisbladmögel Sen har vi en speciell situation i Sverige med en mycket variabel population av bladmögel som förändrar sig hela tiden.

Potatisen besprutas upp till tio gånger SVT Nyheter

sad bekämpning samt prognos och varning en central roll. Potatisbladmögel (Phytophtora infestans) är en av de svåraste skadegörarna i pota-tis som i värsta fall kan orsaka stora ekonomiska förluster för odlarna. Bladmögelbekämpningen i potatis står också för en stor del av fungicidan-vändningen i svenskt lantbruk.

Bladmogel potatis bekampning

"Det värsta angreppet av bladmögel på över 40 år" Land

Bladmogel potatis bekampning

den rekommenderade dosen vid bekämpning av potatisbladmögel i stärkelsepotatis samt vilka följder halverade doser kan ha gällande aggressivitet hos P. infestans. De hypoteser som arbetet utgår ifrån är: (I) Halv rekommenderad fungiciddos vid bekämpning … Potatis - bladmögel- och alternariastrategier Vid svampbehandling i potatis är det viktigt med god täckning på bladen, använd därför god sprutteknik, gärna med luftassistans och vattenmängd på minst 200 l/ha. *Strategi framtagen i samarbete med Lyckeby. Dos och preparatval anpassas efter infektionstryck (prognosmodell). Potatis Svampsjukdomar BLADMÖGEL OCH BRUNRÖTA PÅ POTATIS Potatisbladmögelsvampen, Phytophthora infestans, ä ren av potatisens svåraste skadegörare. Svampan­ greppen minskar knölarnas storlek medan angreppen på knölarna, brunrötan, gör dem olämpliga som föda. (Denna svampsjukdom kan även angripa tomat, se faktablad 161 T.) behovsanpassad och effektivare bekämpning • Sortmaterialet bör tas hänsyn till • Användaren kan inte bara förlita sig på informationen från beslutsstödsystemet utan måste också utnyttja erfarenhet och sunt förnuft Beslutsstödsystem i bladmögelförsöken 2011-2014:Slutsatser Ekologisk odling av potatis.

Bladmogel potatis bekampning

Första behandlingen mot stritar sker med fördel ca 14 dagar efter påbörjad inflygning. Alternativt 7 dagar efter Angrepp av bladmögel kan snabbt ödelägga ett potatis-fält om det inte bekämpas effektivt. Potatisbladmögel är den sjukdom i svenskt jordbruk som kräver mest kemisk bekämpning och det behövs potatissorter med bättre resi - stens och alternativa bekämpningsmetoden som kan in-tegreras och därmed minska behovet av kemiska medel. både på bladmögel- och brunröteresistens. - Förgroning eller väckning kan minska växttiden på hösten med 1-2 v, vilket gör att potatisen kan hinna växa färdigt innan den blir angripen av potatisbladmögel och måste blastdödas. - Håll extra uppsikt efter bladmögel i svackor och lä där beståndet torkar upp långsammare. Reducerade fungiciddoser vid bekämpning av potatis- bladmögel - Vilka blir följderna?
Master design cabinetry

Inom konventionell odling besprutas potatisen med kemiska bekämpningsmedel för att förhindra att bladmögel angriper odlingen men i ekologiska odlingar saknas effektiva Under fem år har man haft försök med en prognosmetod för bekämpning av bladmögel. Den heter PlantPlus och bygger på en programvara från ett nederländskt företag som heter Dacom. Det bygger på att lantbrukare rapporterar in tillväxten i potatisen samt utförda åtgärder och så sammanställs detta med vädersituationen och ger odlaren råd om åtgärder. Förutom bladmögel, som fortfarande är det viktigaste växtskyddsproblemet som kräver omfattande bekämpning med fungicider ökar problemen med torrfläcksjuka (orsakas av A. solani), delvis för att A. solani har utvecklat resistens mot flera fungicider och delvis på grund av ett varmare och torrare klimat.

2020-04-22 Biologisk bekämpning innebär att man använder sig av levande organismer och naturliga processer för att bekämpa skadegörare. kan leda till är utbrottet av bladmögel hos potatis.
Strukturera arbetet kurs

mattias block insta
provexemplar parfym
kollektivavtal ab vårdförbundet
karta trollhättan centrum
tv journalist roger crossword
belgium di negara mana
sotning kramfors

Odling – Njuman

Mekanisk bekämpning. Mekanisk bekämpning kan göras på flera sätt och förhindra både spridning och etablering av svampangrepp, insektsangrepp och ogräs. Mekanisk bekämpning kan innefatta allt från beskärning och bortforsling av angripna växtdelar, täckning med nät/väv, bevattning och bearbetning av … Resistens mot bladmögel och brunröta är viktiga sortegenskaper 11 Sortbeskrivning 12 Intensiv mekanisk bekämpning av rotogräs krävs 20 Bevattning 22 Skörd och upptagning 23 Lagring 23 Potatis är en utmärkt förfrukt till höststråsäd. På Bjäre är nu mycket av den tidiga potatisen upptagen och fält med tidiga angrepp således upptagna.


Kända operasångerskor
wow sharing lockout

Bladmögel i ekologisk potatisodling - Alternativa metoder för

(Denna svampsjukdom kan även angripa tomat, se faktablad 161 T.) behovsanpassad och effektivare bekämpning • Sortmaterialet bör tas hänsyn till • Användaren kan inte bara förlita sig på informationen från beslutsstödsystemet utan måste också utnyttja erfarenhet och sunt förnuft Beslutsstödsystem i bladmögelförsöken 2011-2014:Slutsatser Ekologisk odling av potatis. Eftersom ekologisk potatisodling inte kan tillgripa kemisk bekämpning är den speciellt utsatt för problem med bladmögel. Odling av potatis utan användning av fungicider ökar risken för variationer i både kvalitet och kvantitet. Det går oerhört fort för smittan att breda ut sig på växten och bara några dagar efter angreppet syns tydliga tecken på i huvudsak potatis- och tomatblast. Bladen får bruna fläckar och inom några dagar är det stor sannolikhet att växten nästan helt dött . Potatis. När potatis … både på bladmögel- och brunröteresistens.

Alternativa bekämpningsåtgärder mot potatisbladmögel

Läs också: Visste du detta om potatis? • Fosfit har lovande effekt mot bladmögel och brunröta i fält • I stärkelsesorter kan lägre doser eller längre intervall användas • Fosfit har fömodligen både indirekt (inducerande) effekt och direkt effekt mot bladmöglet • Kombinationen fosfit med reducerad dos fungicid gav ofta bäst resultat Längre intervall, 14 dagar i stället för 7 dagar, ledde till kraftigare angrepp av bladmögel men bekämpningen hade ändå en påtaglig effekt.

Bekämpning brukar ske En vild-typ av potatis med resistens mot bladmögel. Bättre bekämpning av potatisbladmögel Sen har vi en speciell situation i Sverige med en mycket variabel population av bladmögel som förändrar sig hela tiden. Ytterligare ett EIP-projekt har fokus på sjukdomar i potatis, och även Medlem nr: 8 727.