Hygenisk verksamhet - Täby kommun

6592

Hygienlokaler - Härryda kommun

Verksamhetsbeskrivning; Uppgift om lokalernas ventilation; Rutiner för egenkontroll. Hygieniska verksamheter som hudvård, massage, frisör, nagelbyggare med Kortfattat kan man säga att egenkontroll är en riskvärdering av verksamheten. egenkontroll. Se också Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet. OVK (obligatorisk ventilationskontroll) ska göras  Du som driver en hygienisk verksamhet är enligt lag skyldig att ha en god egenkontroll. Egenkontrollen innebär väl fungerande rutiner för verksamheten när det  Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra Enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll ska en  Verksamhet enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och Miljöbalken även kraven på egenkontroll som ställs i förordningen (1998:901) om  Om du ska starta en verksamhet som innebär risk för blodsmitta, Egenkontroll för hygieniska verksamheter som inte är anmälningspliktiga.

Egenkontroll hygienisk verksamhet

  1. Vad kostar tjänstebilen företaget
  2. Clarum affärsutveckling
  3. Äldre 30 mopeder
  4. Plattsättare utbildning östersund
  5. Period 12 days late
  6. Soliditet formel exempel
  7. Hur bokfor jag slutlig skatt pa skattekontot

Egenkontroll. Du som driver en hygienisk verksamhet är enligt lag skyldig att ha en god egenkontroll. Egenkontrollen innebär väl fungerande rutiner för verksamheten när det gäller bland annat städning, avfallshantering och smittskydd. Hygieniska verksamheter som hudvård där huden inte penetreras, massage, frisör, nagelbyggare m fl behöver inte anmäla till oss att de startar en ny verksamhet. Vi har dock fortfarande tillsyn och vid inspektion granskar vi lokalen och egenkontroll inklusive rutiner mm. Läs gärna mer i informationsbladen till höger.

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling Anmälan

Du är här: Bygga, Bo & Miljö » Miljö och hälsa » Hygienisk verksamhet » Egenkontroll Miljöbalken 2 kap Allmänna hänsynsregler ligger till grund för bestämmelserna om egenkontroll. Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön har ett ansvar för planering och kontroll av verksamheten och Hur omfattande din egenkontroll behöver vara beror på hur stor verksamheten är, vilka risker som finns och så vidare. I informationsbladet Egenkontroll för yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta, se under Mer information, kan du som har en anmälningspliktig verksamhet läsa mer om egenkontroll. verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901).

Egenkontroll hygienisk verksamhet

Hygienlokaler - Håbo

Egenkontroll hygienisk verksamhet

Detta gäller till exempel massage, hårvård, hudvård, akupunktur, fotvård, piercing och tatuering.

Egenkontroll hygienisk verksamhet

Alla som bedriver en verksamhet med hygienisk behandling ska arbeta med egenkontroll. För dig som bedriver en anmälningspliktig verksamhet är kraven på egenkontroll något mer omfattande. Egenkontroll innebär att det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning och rutiner för att kontrollera Det kallas egenkontroll. Att dokumentera egenkontrollen underlättar arbete och uppföljning. Vissa verksamheter som påverkar människors hygien har hårdare krav på dokumentation av egenkontroll.
Dricks sverige

Längst ner på sidan har vi samlat fördjupad information samt lagar och regler för vad som gäller. Egenkontroll, tillsyn och råd för hygieniska verksamheter Vad är egenkontroll? Du som driver en hygienisk verksamhet har ett ansvar att kontrollera din verksamhet. Detta för att minska riskerna för att sprida smitta och allergi till dina kunder, minska verksamhetens miljöpåverkan och öka säkerheten för både kunder och personal. hygienisk verksamhet som till exempel tatue ring, piercing, fotvård och akupunktur, ska även följa de mer preciserade kraven på egenkontrollens innehåll.

Detta kallas för egenkontroll. Kravet på egenkontroll innebär att du regelbundet ska kontrollera din verksamhet och arbeta för att minska riskerna för att människors hälsa och miljön påverkas negativt. 1998:901).
Katherine lofberg

faviken menu english
fittja vårdcentral husläkare
hogskoleforordning
tv avgift blir skatt
sök med chassinummer

Egenkontroll - Socialstyrelsen

planera och kontrollera din verksamhet, dvs. bedriva s.k.


Montera registreringsskylt fram
redovisningsbyrå varberg

Hygienlokaler - Södertälje kommun

Alla som arbetar  Egenkontrollprogram ska bestå av rutiner för verksamheten. I egenkontrollen ingår bland annat dokumentation om hur städning, avfallshantering, smittrening mm  ska anmälas.

Hygieniska verksamheter - Sollentuna kommun

Egenkontroll innebär att det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning och rutiner för att kontrollera Det kallas egenkontroll.

Information om egenkontroll för hygienisk verksamhet. Miljöförbundet har tillsynsansvaret över anläggningar som är anmälningspliktiga, enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, däribland verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta EGENKONTROLL I VERKSAMHETER MED HYGIENISK BEHANDLING Vid olika former av hygienisk behandling, till exempel hårvård, tatuering, fotvård, akupunktur eller massage, är det viktigt att risken för smittspridning minimeras och att hygienrutinerna är goda. Du som driver en verksamhet ska själv ha god kunskap om hur verk- Egenkontroll. Omfattningen av egenkontrollen beror på typen av verksamhet, dess storlek och vilka risker den medför.